TUYỂN SINH TRUNG CẤP Y

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) của Nhà trường năm học 2016 – 2017. Trường Trung cấp Y Hà Nội thông báo tuyển...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP DƯỢC

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) của Nhà trường năm học 2016 – 2017. Trường Trung cấp Y Hà Nội thông báo tuyển...

LIÊN THÔNG

      Căn cứ chỉ tiêu đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm học 2016 – 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ; Căn cứ hợp đồng hợp tác...